english | español | Русский

新达双螺杆系列

新达双螺杆系列拥有小型试验设备和大型生产设备,满足不同客户的需求。

产品系列

规格PSHJ-20PSHJ-35 PSHJ-50
PSHJ-65
SHJ-75SHJ-90
螺杆
直径
20mm35 mm50 mm65 mm75 mm90 mm
螺杆
转速
300/500300/500
300/500300/500300/500 300/500
L/D
28~4828 ~ 48
28 ~ 4828 ~ 4832 ~ 4832 ~ 48
主电机
功率
4~5.5
kw
11/22
kw
37/45
kw
55/75
kw
90/110
kw
180/220
kw
参考
产量

5~10
kg/hour
20~60
kg/hour
60~150
kg/hour
150~300
kg/hour
300~700
kg/hour
700~1mt
kg/hour


PSHJ-20, PSHJ-35, PSHJ-50 and PSHJ-65 为剖分式设计,螺杆可以在数分钟内打开。这种设计给客户在科研,维护和换料方面带来了极大的方便。
以上型号也有各种普通闭筒式机筒可供选择。

20 pshj-35
PSHJ-20                                       PSHJ-35

50 65
PSHJ-50                                       PSHJ-65

联系我们

新达集团

江苏省,江阴市
霞客镇, 璜塘

环东路3-1号  214407

PH: +86-510-86537763
FX: +86-510-86531436

sales@xindacorp.com

网站留言

展览会

 

实验室畅销机型

PSHJ-35 [PDF]